maandag, 15. december 2008 - 19:03

Gezamelijke samenwerking moet overlast jaarwisseling beperken

Zeist

Gemeente, Politie, Brandweer, Reinigingsdienst (RMN) en Milieudienst in Zeist zetten zich in om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Die inzet is erop gericht overlast en schade te voorkomen en te beperken. Ook inwoners kunnen daarin een rol vervullen.

Zo komt er extra toezicht bij bijzondere locaties. De brandweer en politie gaan samen controles uitvoeren. Gemeentelijke opsporingsambtenaren van Stadstoezicht gaan dit jaar voor het eerst handhavend optreden tegen vuurwerkoverlast.

Onder andere deze maatregelen moeten bijdragen aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Als het toch nog mis loopt, zullen daders zoveel mogelijk worden aangehouden. Dit jaar heeft de Minister van Justitie het Supersnelrecht geïntroduceerd, waardoor daders van vernielingen, geweld en overlast een grote kans lopen dat zij al op 2 januari op een zitting moeten verschijnen. Daarnaast zal de gemeente al het mogelijke doen om de schade op de daders te verhalen.
Provincie:
Tag(s):