vrijdag, 31. oktober 2008 - 19:39

Gezinnen aan de slag met scheiden huishoudelijk afval

Etten-Leur

Bij de gemeente Etten-Leur hebben zich veertig huishoudens aangemeld om afval te gaan scheiden. Daaruit zijn er zes geselecteerd met wie de proef wordt uitgevoerd. Bij alle zes gezinnen zijn inmiddels een aantal containers bezorgd, waarin zij gedurende acht weken al hun dagelijks afval scheiden naar soort.

Op die manier krijgt de gemeente nader inzicht in de hoeveelheid afval én in de verschillende afvalstromen binnen een huisgezin. De resultaten van de proef leveren bruikbare gegevens op voor het toekomstige inzamelbeleid van de gemeente.

Bij de proef met het scheiden van huishoudelijk afval dienen de gezinnen hun “vuilnis� te sorteren naar groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas, kunststof verpakkingsmateriaal, blik, luiers, klein chemisch afval (kca) en restafval. Wekelijks worden de diverse containers geledigd en wordt de inhoud ervan gewogen, hetgeen goede vergelijkingscijfers oplevert.
De proefperiode duurt tot Kerstmis.

Op de basisschool De Springplank (wijk Hooghuis) loopt in deze weken een project over af-valinzameling. Leerlingen scheiden al het afval dat er binnen de school is. De gemeente heeft hiervoor inzamelcontainers tijdelijk in bruikleen gegeven.
Provincie:
Tag(s):