dinsdag, 23. september 2008 - 17:43

Gezocht: meest diervriendelijke Zeeuwse gemeente

Welke gemeente in Zeeland is het meest diervriendelijk? Als het aan de Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren ligt, wordt er om de twee jaar een oorkonde uitgereikt aan een gemeente die zich op dit terrein positief onderscheiden heeft.

Om te bepalen of een gemeente werkelijk hart voor dierenwelzijn heeft, is er een eenvoudige vragenlijst, de ‘Enquête Diervriendelijkheid Zeeuwse Gemeenten’, ontworpen die door de gemeenten, maar ook door de Zeeuwse burger zelf, kan worden ingevuld.

Vóór 31 oktober 2008 moet de ‘Enquête’ ingevuld zijn. Gemeenten kunnen het ingevulde enquêteformulier via e-mail retourneren aan de Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren; individuele Zeeuwen worden uitgenodigd hun beoordeling van het gemeentebeleid ten aanzien van dierenwelzijn via de website http://zeeland.partijvoordedieren.nl te geven (en deze mening weegt wel degelijk mee bij de beoordeling!).

Volgens Kim Driedijk-Brouwer, secretaris van de Partij voor de Dieren Werkgroep Zeeland, kan de verkiezing van de meest diervriendelijke gemeente in de provincie Zeeland nog een spannende aangelegenheid worden. “Gaat het Vlissingen worden met zijn nota voor dierenwelzijn; of heeft een van de andere Zeeuwse gemeenten meer in petto als het om dierenwelzijn gaat?�

Enkele voorbeelden van vragen uit de ‘Enquête Diervriendelijkheid Zeeuwse Gemeenten’:

- heeft uw gemeente (meerjarig) beleid m.b.t. het welzijn van dieren?

- welk beleid voert de gemeente bij meldingen van gewonde dieren zoals: eend met vishaak, aangereden kat?

- gebruikt de gemeente gif ter bestrijding van het onkruid?

- op welke wijze ondersteunt de gemeente bedrijven die zo diervriendelijk mogelijk werken?

- staat de gemeente de jacht toe op gemeentegronden? Worden jachtvergunningen uitgegeven in overleg met natuur- en dieren-beschermingsorganisaties? Ja/nee

- bestaat er in uw gemeente een meldpunt dierenmishandeling en/of –verwaarlozing?

- heeft de gemeente vergunningen uitgegeven voor pelsdierfokkerijen of proefdierlaboratoria? Ja/nee

- welke rol (financieel of anderzijds) speelt de gemeente bij het vervoer van dieren met dierenambulances?

- wordt eventueel geheven hondenbelasting besteed aan maatregelen m.b.t. welzijn van honden?

- betaalt de gemeente naast de wettelijk verplichte bijdrage vergoedingen aan opvangcentra?

- werkt de gemeente samen met de Dierenbescherming in het beperken van de (wilde) kattenpopulatie?

- voorkomt de gemeente met behulp van bestemmingsplannen de vestiging van bio-industrie binnen haar grenzen? Ja/nee

- wordt in het gemeentelijk landschapsplan rekening gehouden met ter plekke voorkomende dieren?

- maakt de gemeente gebruik van dierproefvrije schoonmaakmiddelen? Ja/nee/soms
Provincie:
Tag(s):