woensdag, 1. oktober 2008 - 16:44

Gezondheid bewoners onder de loep

Tilburg

Onderdeel van groter onderzoek naar luchtverontreiniging Van november 2008 tot februari 2009 vindt een gezondheidsonderzoek onder de
bewoners van de Hart van Brabantlaan plaats. De bewoners ontvangen begin oktober een uitnodiging om deel te nemen. Het gezondheidsonderzoek is onderdeel van een groter onderzoek dat al eerder dit jaar gestart is.

Vanaf juni 2008 onderzoekt de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) de luchtverontreiniging in de Hart van Brabantlaan in Tilburg. In dit onderzoek wordt gekeken naar het effect van lokale verkeersmaatregelen op luchtverontreiniging en de gezondheid van bewoners. In de periode juni 2008 tot december 2008 wordt de luchtkwaliteit gemeten op een vaste plek in deze straat en op een rustige achtergrondstraat in het centrum van Tilburg.

De Hart van Brabantlaan is als straat geselecteerd omdat er een verbetering van de luchtkwaliteit door lokale verkeersmaatregelen wordt verwacht. Daarom worden nu alle bewoners van deze straat uitgenodigd om mee te doen aan het gezondheidsonderzoek, zowel kinderen als volwassenen. Vervolgens wordt een groep van 125 willekeurig gekozen bewoners geselecteerd waarbij de longfunctie specifiek wordt
getest. Om het resultaat van de lokale verkeersmaatregelen op de functie van de longen te volgen, worden na ongeveer 2 jaar de gezondheidsmetingen bij dezelfde bewoners nog een
keer herhaald.

Niet alleen Tilburg doet mee; het onderzoek wordt ook uitgevoerd in de steden Amsterdam, Den Haag, ’s Hertogenbosch, Utrecht en een aantal kleinere gemeenten in de buurt van deze steden. In totaal worden ruim 1.600 bewoners onderzocht. Het gehele onderzoek is in 2011 afgerond.
Provincie:
Tag(s):