maandag, 25. augustus 2008 - 21:59

GGD Flevoland en Reclassering Nederland Flevoland gaan samenwerken

Lelystad

Binnen provincie Flevoland gaan de GGD en Reclassering Nederland samenwerken. Hiervoor is op maandag 18 augustus door beide partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Deze samenwerking gaat met ingang van 1 september 2008 van start en houdt in dat GGD Flevoland een middelencontrole uitvoert bij verdachten of veroordeelden. Deze taak wordt binnen de GGD uitgevoerd door het team van de forensische geneeskunde.

Reclassering Nederland wil verdachten of veroordeelden door een onafhankelijke instantie regulier laten screenen met betrekking tot het gebruik van drugs. Het primaire doel van deze controle is handhaving van de gemaakte afspraken. Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat het aanbieden van deze controle een preventief effect kan hebben op mogelijk middelengebruik door onder toezicht gestelden of andersoortig veroordeelden.

Reclassering Nederland kan verdachten van een strafbaar feit of veroordeelden onder bepaalde voorwaarden begeleiden in specifieke trajecten, zoals bijvoorbeeld TBS of werkstraffen. Hiertoe worden tussen beide partijen formele afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd.

Eén van die afspraken kan zijn dat gebruik van middelen niet is toegestaan. In andere situaties kan controle op middelengebruik als voorwaarde zijn opgenomen in het vonnis van de rechter, bijvoorbeeld wanneer de Reclassering in haar advies aan de rechtbank heeft aangegeven dat middelengebruik een risicofactor is.

GGD Flevoland gaat deze controle uitvoeren, door te controleren op aanwezigheid van middelen (drugs) in de urine. De verwachting is dat ongeveer 30 personen per jaar gecontroleerd worden.
Provincie:
Tag(s):