maandag, 4. augustus 2008 - 18:50

GGD Gelre-IJssel start onderzoek ‘Gezond ouder worden’

Epe

GGD Gelre-IJssel start 14 augustus een uitgebreid vragenlijstonderzoek over gezondheid en welzijn onder zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. Doel van het onderzoek is om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van de oudere bevolking in de gemeente Epe.

Met de resultaten kunnen GGD en gemeenten beter inspelen op de wensen en behoeften van ouderen.

In Epe krijgen 1350 zelfstandig wonende ouderen rond 14 augustus via de post het verzoek een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De vragenlijst gaat over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en welzijn. Naast vragen over ziekten en lichamelijke beperkingen, komen ook vragen over hoe de gezondheid ervaren wordt, eenzaamheid, sociale contacten, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid aan de orde.

De ouderen zijn gekozen met behulp van een steekproef uit het adressenbestand van de gemeente Epe. GGD en gemeente gaan volstrekt vertrouwelijk met de gegevens om volgens de strikte privacyregels die voor dergelijke onderzoeken gelden. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Ouderdom komt met gebreken. Maar gelukkig voelt nog 70% van de ouderen in Epe zich zelf gezond. De gemeente Epe wil “gezond ouder worden� graag stimuleren en daarom begint in september het project ‘Gezond ouder worden in Epe’. Doel van het project is dat meer 65-plussers zich geestelijk- en lichamelijk gezond (blijven) voelen.

Op 13 juni jl. heeft een Ronde Tafelbijeenkomst plaatsgevonden met organisaties en instanties waarvoor ouderen een belangrijke doelgroep zijn. Tijdens de bijeenkomst is besproken hoe de krachten kunnen worden gebundeld om de gezondheid en welzijn van ouderen te bevorderen.
Op de gemeentepagina worden het komende jaar regelmatig artikeltjes geplaatst met informatie over gezondheid en activiteiten in Epe voor een gezond leven.

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit de Academische Werkplaats AGORA. AGORA is een samenwerkingsverband van GGD Gelre-IJssel en Wageningen Universiteit. AGORA bundelt kennis uit praktijk, wetenschap en beleid en wil zo een brug slaan tussen deze gebieden. Diverse vormen van onderzoek worden ingezet.

In de zomer van 2007 zijn instanties en ouderen zelf geïnterviewd over wat zij belangrijk vinden om gezond oud te worden. Het vragenlijstonderzoek dat 14 augustus 2008 van start gaat wordt gelijktijdig uitgevoerd in de gemeenten Epe, Zutphen en Ermelo. Ook in de toekomst zal AGORA de gemeenten blijven ondersteunen met de voorbereiding van activiteiten en met onderzoek.
Provincie:
Tag(s):