woensdag, 6. februari 2008 - 18:56

GGD onderzoekt ventilatie op scholen

Etten-Leur

De GGD gaat als uitvoerder van het project “Ventilatie-advies op maat� vijf scholen in Etten-Leur de komende tijd doorlichten op de kwaliteit van het binnenmilieu. Het gaat om De Springplank, De Bombardon, Het Carillon, Vincent van Goghschool en de Vier Heemskinderen. Op dinsdag 12 februari a.s. voert het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de gezamenlijke GGD’en in Noord-Brabant en Zeeland de eerste meting uit in Etten-Leur, op de Vincent van Goghschool.

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat het binnenmilieu op scholen vaak zeer slecht is. Dit leidt in veel gevallen tot verminderde leerprestaties, hoofdpijn, vermoeidheid, allergieën en astma aanvallen bij leerlingen en docenten.

Met behulp van een “Ventilatie-advies op maat� geeft de GGD aan hoe scholen het binnenmilieu in klaslokalen kunnen verbeteren. In één van de lokalen wordt een meting uitgevoerd. Daarnaast vindt er een inspectie van alle lokalen plaats, waarbij vooral naar de ventilatiemogelijkheden wordt gekeken.

Het resultaat van het “Ventilatie-advies op maat� moet zijn dat de kwaliteit van het binnenmilieu op de betrokken scholen aanmerkelijk verbetert, zodat klachten als vermindering van leerprestaties, vermoeidheid e.d. door een slecht binnenmilieu op school worden tegengegaan.
Provincie:
Tag(s):