woensdag, 12. maart 2008 - 9:51

GGZ start sms-service voor cliënt

Venlo

GGZ Noord- en Midden-Limburg is in het kader van E-mental-health ontwikkelingen gestart met een sms-service voor cliënten. Sinds 1 maart jl. maakt het Regionaal Centrum GGZ (RCG) Venray gebruik van de mogelijkheid cliënten via een sms te herinneren aan hun vervolgafspraak. Het gaat om een pilotproject dat in juni zal worden afgerond.

Naar aanleiding van de gegevens die de pilot oplevert over het aantal cliënten dat zonder afmelding niet op de vervolgafspraak verschijnt (‘no-show’ percentage) en de mate waarin de cliënt de service waardeert, zal worden besloten of deze een vervolg krijgt. Vanaf 1 april zal ook RCG Venlo starten met een sms-pilotproject, waarbij cliënten die een eerste afspraak hebben gemaakt hier via een sms aan worden herinnerd.

Indien de service een succes blijkt, is de verwachting dat deze toepassing ook zal worden ingezet voor cliënten die gebruik maken van zogeheten depotmedicatie. Juist deze groep cliënten kan er baat bij hebben via een sms te worden herinnerd aan haar medicatieverstrekking.
Provincie:
Tag(s):