maandag, 31. maart 2008 - 9:40

Gieten krijgt landschappelijke wal langs N34

Gieten

De provincie Drenthe is gestart met het aanbrengen van een landschappelijke wal langs de N34 ter hoogte van Gieten. Deze wal wordt gerealiseerd op de plek waar eerder de oostelijke rijbaan van de N34 was gelegen en dient voor een natuurlijke versterking van de scheiding tussen de N34 en het dorp Gieten.

De wal wordt over een lengte van circa 600 meter aangelegd vanaf het fietstunneltje aan het einde van de Eexterweg in zuidelijke richting tot circa 100 meter voor de Asserstraat. De wal zal glooiend worden aangelegd en variëren in hoogten van circa 2 tot 4 meter om hiermee de landschappelijke inpassing te bereiken. Na realisatie zal er beplanting worden aangebracht die aansluit op de huidige bestaande beplanting ter bevordering van een natuurlijke uitstraling.

Deze glooiende inpassing is mede op voorspraak van de klankbordgroep voor het OV-knooppunt Gieten en verkeersplein N33 tot uitvoering gekomen. Het project is passend binnen de werkzaamheden van het project N34. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen.
Provincie:
Tag(s):