vrijdag, 1. februari 2008 - 21:42

Glasservies uitgereikt bij actie Glas voor glas

Lelystad

Wethouder Patrick Tetteroo heeft op 31 januari 2008 een achttiendelig glasservies uitgereikt aan de heer Hans Damhuis, als dank voor het trouw gebruik van de glasbak. Het servies is ter beschikking gesteld door de Stichting Duurzaam Verpakkingsglas in het kader van de actie Glas voor Glas. De gemeente en de Stichting onderstrepen met deze actie het belang van de glasinzameling en het hergebruik, en de bijdrage die burgers daar zelf aan kan en moet leveren.

De heer Damhuis is de fortuinlijke winnaar. De actie heeft het karakter van een loterij: een notaris heeft in een willekeurige volgorde gemeenten geloot waar wekelijks het servies gaat ‘vallen’. In de betreffende gemeente is de eerste glasbakgebruiker die na een van te voren afgesproken tijdstip zijn glas in de bak gooit, de gelukkige.

Vanaf september 2007 vervangt de gemeente alle oude glas- en textielcontainers door ondergrondse containers. De ondergrondse containers zijn groter dan hun voorgangers en bovendien leveren ze een verzorgder straatbeeld op.

In 2006 werd landelijk gezien 77% van al het gebruikte eenmalig verpakkingsglas gerecycled en hergebruikt. In Lelystad is dat jaar maar liefst 1127 ton glas ingezameld. Dat is 16 kg per inwoner per jaar. Dat resulteert in 2,5% energiebesparing op elke 10% scherveninzet bij de glasproductie. Ook voorkomen we veel afval door het glas te recyclen en hergebruiken. En dat is goed voor het milieu.

Het uitreiken van het glasservies is onderdeel van de campagne ‘Laat je verleiden tot afvalscheiden! die de gemeente Lelystad in 2006, 2007 en 2008 voert. Via diverse ludieke activiteiten wil zij het scheiden van afval stimuleren.

Nederland is de bakermat van de inzameling van eenmalig verpakkingsglas (alle verpakkingsglas waar geen statiegeld op zit) via de glasbak. Van oudsher was ons land dan ook koploper waar het ging om het inzamelpercentage. De afgelopen jaren halen ons omringende landen Nederland echter in, zowel in volume en hoeveelheid als in kwaliteit van het ingezamelde glas. Zo horen vuurvast, keramisch glas en vlakglas (ruiten) niet in de glasbak omdat zij het glasrecyclingproces belemmeren. De actie Glas voor Glas, een initiatief van de glasindustrie, brengt het belang van de inzameling en het hergebruik van verpakkingsglas extra onder de aandacht bij de burger.

Stichting Duurzaam Verpakkingsglas is de uitvoeringsorganisatie die het hergebruik van verpakkingen coördineert namens de bij haar aangesloten bedrijven, die hun producten onder meer in glas verpakt op de markt zetten. Deze bedrijven zijn op grond van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton verantwoordelijk voor hun verpakkingen in het afvalstadium. De hergebruikdoelstelling van het Besluit voor glas is 90%.
Provincie:
Tag(s):