dinsdag, 30. december 2008 - 17:46

Goed jaar voor Rotterdamse haven, daling verwacht in 2009

Rotterdam

Volgens president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, Hans Smits heeft de Rotterdamse haven een uitstekend jaar achter de rug met een recordoverslag, doorgaand hoge investeringen en de start van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, begin september. Zo ongeveer vanaf dat moment zette echter ook in hoog tempo de neergang in.

De goederenoverslag in de Rotterdamse haven is ondanks een slecht laatste kwartaal, in 2008 toegenomen tot het recordniveau van 420 miljoen ton. Dit is 2,7% meer dan in 2007. De aanvoer groeide met bijna 4% tot 312 miljoen ton, de afvoer daalde met 0,5% tot 108 miljoen ton. Records sneuvelden in drie sectoren: minerale olieproducten, overig nat massagoed en containers. In eenheden bleef de doorzet van containers stabiel op 10,8 miljoen TEU.

Smits is positief over de toekomst van Rotterdam als één van de grootste havens ter wereld, met name door de gedane investeringen, vier miljard door het Havenbedrijf zelf en de bedrijven meer dan tien. Daarin treedt nog vrijwel geen uitval op. Enkele investeringen leiden bovendien al op korte termijn tot meer bedrijvigheid.

Toch is er voor 2009 een daling te verwachten. De totale wereldhandel bepaalt voor een groot deel de resultaten voor de havens. Mede de overslag van cokeskolen voor de staalindustrie en ketelkolen voor energiecentrales zullen dalen. Een strenge winter zou hierbij nog wel een positief effect kunnen hebben. De dalende vraag naar auto's zorgt voor daling in de overslag van ertsen en schroot.

De overslag van granen, oliezaden en dergelijke daalde in het vierde ook af en blijft dit doen in 2009. Mogelijk biedt de export van Europese producten naar het door een slechte oogst getroffen Midden-Oosten wat soelaas. Door de recessie zal ook de vraag naar olieproducten laag blijven.

De stukgoedsector had al een zeer matig jaar met nauwelijks een procent groei. De containers deden het gegeven de omstandigheden nog redelijk met rond de 2,5% groei, in aantallen kwamen er echter maar een paar tienden van procenten bij. De toename van het feederverkeer zorgde voor enige compensatie.

De roll-on / roll-off sector had in 2008 veel last van de teruggang van de Britse economie, de daling van het pond en de hoge brandstofprijzen. In dit licht is de daling van de overslag met 1% tot iets meer dan 17 mln. ton, gematigd. Dit zeker als men bedenkt dat steeds meer goederen per container, wel op hetzelfde roro-schip maar geteld als container, in plaats van trailer worden vervoerd. In 2009 verwacht men een duidelijke verslechtering en een daling van de overslag met 5%. Papierproducten vormen een vrij stabiele markt met een lichte groei door de komst van nieuwe diensten.

De geschetste negatieve factoren zullen in 2009 zeker door blijven werken en daarom is een daling van de overslag tot 5% te verwachten.
Provincie:
Tag(s):