dinsdag, 13. mei 2008 - 16:57

Goede balans tussen recreatie en ecologie voor Gasselterveld

Gieten

Op 14 mei 2008 tekenen de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer een intentieovereenkomst voor de toekomstige ontwikkeling van het Gasselterveld en het aangrenzende gebied ten oosten van de huidige zandwinlocatie. Deze intentie gaat uit van een goede balans tussen recreatie en ecologie.

Beide partijen zijn van mening dat een brede afstemming tussen alle min of meer zelfstandige ontwikkelingen in het gebied een duidelijke meerwaarde kan hebben. De intentieovereenkomst legt hiervoor de basis. Een van de redenen om tot een intentieovereenkomst te komen is het op niet al te lange termijn beschikbaar komen van de huidige zandwinlocatie in het Gasselterveld.

De huidige zandwinplas moet in de toekomst een nieuwe invulling krijgen. De plas ligt midden in de ecologische hoofdstructuur, dus een goede balans tussen natuur en recreatie is van groot belang. Als aan voorwaarden inzake veiligheid kan worden voldaan, is recreatief (mede-)gebruik van de plas en de oevers goed denkbaar. Concentratie van recreatieve ontwikkelingen zou mogelijk ook de recreatieve druk in de omliggende boswachterijen kunnen beperken en daarmee kunnen bijdragen aan het behoud van de ecologische waarden en de natuurbeleving.

Wethouder J.M.M. Polman van de gemeente Aa en Hunze en E.A.J. Wanders, directeur van Staatsbosbeheer Regio Noord, zullen deze intentieovereenkomst op woensdag 14 mei bij het Gasselterveld ondertekenen.
Provincie:
Tag(s):