maandag, 29. december 2008 - 20:07

Goedkeuring nieuwbouwplan verzorgingshuis de Berkhof

Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de plannen voor nieuwbouw van verzorgingshuis de Berkhof. Het huidige pand maakt plaats voor twee nieuwe gebouwen met daarin groepswoningen, zorgappartementen en voorzieningen.

Het plan overschrijdt de grenzen van het bestemmingsplan Kom Noord. Daarom is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. De vrijstelling hiervoor zal met de bouwaanvraag begin 2009 in procedure worden gebracht.

Het nieuwbouwplan bestaat uit twee gebouwen. Het hoofdgebouw omvat vierentwintig groepswoningen en vijfendertig zorgappartementen. Daarnaast komen in dit gebouw enkele voorzieningen zoals fysiotherapie, een pedicure, een kapper en een restaurant. Het gebouw zal grotendeels uit vier bouwlagen opgebouwd zijn. De overige delen beslaan twee of drie bouwlagen.

Op de plek van de aanleunwoningen komt een nieuw gebouw met drieëntwintig zorgappartementen met een bouwhoogte van drie bouwlagen met de op de hoek een accent van vier bouwlagen.

Het huidige gebouw van verzorgingshuis de Berkhof voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd: de woningen zijn erg klein en in technisch opzicht verouderd. Het huidige pand met honderdzes wooneenheden staat al enige tijd leeg en wordt gesloopt. Ook acht aanleunwoningen worden gesloopt.
Provincie:
Tag(s):