dinsdag, 19. augustus 2008 - 18:42

Golfbaan in Heythuysen stap dichterbij

Heuythuysen

Het college van B&W van de genmeente Leudal heeft ingestemd met het bestemmingsplan voor de realisatie van een 18-holes golfbaan in Heythuysen. Naast een golfbaan, zijn in het plan ook bijbehorende voorzieningen en een verblijfsaccommodatie opgenomen. De golfbaan wordt gevestigd bij het voormalige K.I. station, gelegen Aan het Broek in Heythuysen.

Om de golfbaan aan te leggen zullen een aantal verkeersmaatregelen worden uitgevoerd om het verkeer van en naar de golfbaan in goede banen te leiden en de verkeersveiligheid te vergroten. Een bijzondere verkeersmaatregel is het voorstel om de weg Strubben af te sluiten. Op deze weg worden regelmatig dieren, zoals dassen en padden doodgereden. Door het afsluiten van deze weg wordt dat voorkomen. Samen met de realisatie van de golfbaan biedt het verder een grote kans voor de natuurontwikkeling van het gebied. Er wordt nog onderzocht op welke wijze de weg kan worden afgesloten zonder landbouwverkeer en langzaam verkeer onnodig te belemmeren.

Op 30 september 2008 wordt de gemeenteraad voorgesteld in te stemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad akkoord gaat, is er een belangrijke stap gezet in de realisatie van de golfbaan en kan er gestart worden met voorbereidende werkzaamheden.
Provincie:
Tag(s):