zaterdag, 8. maart 2008 - 10:49

Golfoverslagproeven op Zeeuwse dijken

Projectbureau Zeeweringen voert vanaf half maart op twee locaties in Zeeland golfoverslagproeven uit om de sterkte van het gras op de dijk te testen. De eerste proef start 17 maart, op de dijk langs de Krabbenkreek op Sint Philipsland. De tweede proef, op Zuid-Beveland nabij het Goese Sas, begint 26 maart.

Om de proeven uit te voeren plaatst het projectbureau een golfoverslagsimulator boven op de dijk. Gedurende een vaste tijd stort dit apparaat een bepaalde hoeveelheid water uit over een vier meter brede strook aan de binnenkant van de dijk. Ondertussen wordt de kwaliteit van de grasmat en de onderliggende kleilaag goed in de gaten gehouden. Na afloop van de proeven worden grasmat en kleilaag zonodig direct hersteld.

Met het oog op de veiligheid is de dijk in de nabije omgeving van de
proefopstelling tijdelijk niet vrij toegankelijk voor publiek.

Door de proeven wil het projectbureau meer kennis opdoen over de sterkte van de grasmatten rondom de kruin en aan de binnenzijde van de dijken in Zeeland. Het is belangrijk om te weten hoe sterk het gras is en welke waterstanden en golven het tijdens extreme storm kan weerstaan.

Het onderzoek richt zich met name op de kwaliteit van gras na de winter. Daarom vinden de proeven plaats in deze periode, waarin het gras nog niet volop groeit.

Op Zuid-Beveland onderzoekt het projectbureau tevens hoe de materialen
Elastocoast® en open steenasfalt zich onder zware omstandigheden houden. Deze alternatieve dijkbekledingen liggen op enkele Zeeuwse dijken waar uitsluitend gras als bekleding niet volstaat. Het zijn harde bekledingen met een open structuur. Na bestrooien met grond kunnen ze weer begroeien met gras.
Provincie:
Tag(s):