donderdag, 16. oktober 2008 - 19:14

Gouverneur trekt Limburgse wijken en dorpen in

Maastricht

Gouverneur Léon Frissen bezoekt de hele volgende week Limburgse dorpen, wijken en buurten. Hij doet dat om te zien en te horen wat er tot in de haarvaten van de Limburgse samenleving speelt. 

Vorig jaar maakte hij een wandeltocht door Limburg, in tien etappes van noord naar zuid, om met mensen uit alle geledingen van de Limburgse samenleving te spreken over de problemen waartegen zij aanlopen en de kansen die zij zien. Dit jaar wil hij dus wijken en dorpen in de hele provincie bezoeken.

Hij zal zich dan door mensen uit de wijk of het dorp zelf laten bijpraten en met hen van gedachte wisselen over wat er speelt in hun leefomgeving. De gouverneur wil op die manier zijn beeld van de Limburgse samenleving verder completeren. Tegen die achtergrond ontmoet hij de komende week mensen van verenigingen, dorpsraden, woningstichtingen, buurthuizen, bewoners, vrijwilligers, ondernemers, onderwijzers, kunstenaars, jongerenwerkers, wijkagenten enz. 

Bij de planning van zijn de bezoeken heeft de gouverneur rekening gehouden met een spreiding over de provincie en naar thema. 


Provincie:
Tag(s):