woensdag, 16. juli 2008 - 19:43

Gratis roetfilter voor Haagse dieselpersonenauto

Den Haag

De gemeente Den Haag gaat vanaf 1 augustus 2008 200 euro subsidie geven op het inbouwen van roetfilters voor particuliere dieselpersonenauto’s. Wethouder Peter Smit (Milieu) wil zo een bijdrage leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit in de stad. Door combinatie met landelijke subsidie wordt de inbouw van roetfilters bijna gratis voor Hagenaars.

Een achteraf ingebouwd roetfilter haalt 30 tot 70 procent fijnstofdeeltjes uit de uitlaatgassen, wat kan leiden tot een aanzienlijke verlaging van de totale uitstoot van fijnstof door het wegverkeer in de gemeente.
De subsidieregeling van Den Haag sluit aan op een landelijke regeling van het ministerie van VROM van maximaal 400 euro. Daardoor is het mogelijk om tegelijkertijd van de Haagse en de landelijke subsidieregeling gebruik te maken. Hiermee worden vrijwel alle kosten voor de inbouw van de roetfilter gedekt.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Allereerst moet de eigenaar van de auto in Den Haag wonen. De roetfilter moet onder andere worden ingebouwd door een erkend APK-station, tussen 1 augustus 2008 en 31 december 2008.
Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 augustus 2008 tot en met 1 maart 2009 worden ingediend.

De gemeente Den Haag werkt hard aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. De luchtkwaliteit is nu beter dan 20 jaar geleden en deze verbetering zet zich krachtig voort. De luchtkwaliteit wordt bepaald aan de hand van de concentraties stikstofdioxide (NO2), fijn stof en andere vervuilende stoffen. De oorzaak van de vervuiling ligt maar voor een derde deel op lokaal niveau; in Den Haag is dit met name het verkeer. Eind vorig jaar heeft Den Haag het Actieplan Luchtkwaliteit gepresenteerd, met 38 maatregelen die ertoe moeten leiden dat bijna alle knelpunten voor fijn stof en NO2 in Den Haag in 2015 zijn weggenomen. De subsidie op de installatie van roetfilters is één van die maatregelen.
Provincie:
Tag(s):