woensdag, 17. september 2008 - 14:37

Gratis trein voor A2-filerijders

Utrecht

Op woensdagmiddag 17 september hebben Rijkswaterstaat en de stadsregionale platforms Utrecht Bereikbaar en Wegwijs A2 hun aanbod aan autoforensen op de A2 gepresenteerd: een treinalternatief op maat.

Om de filetoename door werkzaamheden aan de A2 te beperken, biedt Rijkswaterstaat A2-automobilisten de mogelijkheid drie maanden gratis trein en aanvullend OV te proberen.

Daarnaast voegen Utrecht Bereikbaar en WegwijsA2 via werkgevers in de stadregio’s Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Utrecht nu ook de trein toe aan hun maatregelenpakket als alternatief voor de auto.

D e A2 wordt over grote delen vernieuwd en verbreed. Daarbij vinden rondom Utrecht, aan de Randweg Eindhoven en de Rondweg Den Bosch ingrijpende werkzaamheden plaats. Dit leidt tot en met 2010 tot extra hinder op de A2.

Als Rijkswaterstaat - samen met regionale partners en bedrijfsleven – niets doet, leidt die extra hinder tot grote vertragingen. De gezamenlijke doelstelling van Rijkswaterstaat, Utrecht Bereikbaar en WegwijsA2 is om 10% van de voertuigen tijdens de spits van de weg te halen.

Om dit doel te bereiken worden communicatiemiddelen ingezet om weggebruikers goed te informeren. Verkeersmaatregelen worden voortdurend onderzocht en aangepast om de doorstroming te verbeteren. En mobiliteitsmaatregelen worden ontwikkeld en aangeboden.

Gratis A2 Minder Hinder Proefpas en voordelige vervolgpassen
Aanvullend aan de stedenaanpak doet Rijkswaterstaat met de A2 Minder Hinder Proefpas een aanbod aan de individuele dagelijkse A2-autoforens die buiten de drie stadsregio’s werkt: drie maanden lang een gratis mogelijkheid voor reizen met de trein en aanvullend openbaar vervoer van woon- naar werkadres.

Trein, tram, bus, metro, OV-fiets en kortingen op P+R-terreinen van Q-park zijn inbegrepen, evenals een treintraject van Arriva. Na drie maanden is drie maal een verlenging van zes maanden mogelijk tegen een oplopende eigen bijdrage van 45%, 60% en 75%.

Het aanbod van de passen is afhankelijk van de beschikbare vrije plaatsen in de treinen tijdens de spits. Rijkswaterstaat biedt dit alternatief aan omdat de hinder op de A2 door werkzaamheden naar verwachting dit najaar gaat toenemen: het fileseizoen breekt aan en een aantal nieuwe bouwprojecten komen in uitvoering.

Via tekstkarren langs de A2 op die trajecten waar hinder wordt verwacht, wordt de A2-automobilist geattendeerd op het OV-alternatief. Op 17 en 18 september wordt het aanbod ook via de dynamische routeinformatiepanelen boven de A2 aangekondigd.

Pilot toont tevredenheid proefpashouders
Van april tot augustus 2008 is een pilot gehouden. Van die groep reist nu inmiddels een deel met een vervolgpas met een eigen bijdrage van 45%. Daarnaast zijn er vanaf 1 september weer nieuwe proefpassen aan de doelgroep verstrekt.
De proefpashouders uit de pilot zijn vrijwel unaniem zeer tevreden over de A2 Minder Hinder Proefpas meer dan 90% is zeer tevreden over het gebruik en het initiatief .

Proefpashouders zijn gebonden hun gebruik te registreren met de zogenaamde 'Trippenkaart' . Minimaal 25 keer in drie maanden dient men te reizen met de pas en de auto te laten staan. Uit de pilot blijkt dat op de pas gemiddeld 2,5 keer per week wordt gereisd en dus de auto blijft staan.

Treinoptie voor de stadsregio’s
A2-automobilisten met een werkbestemming ín de stadsregio’s Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven komen in aanmerking voor de mobiliteitsmogelijkheden die worden aangeboden via de werkgever door de stadsregionale platforms Utrecht Bereikbaar en Wegwijs A2.

Utrecht Bereikbaar biedt vanaf november 2008 de Utrecht Bereikbaar-pas aan werknemers in Utrecht uit de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen, Maarssen, De Bilt, Zeist en Bunnik. Werknemers kunnen gebruik maken van stads- en streekvervoer in de stadsregio, de OV-fiets en Telewerken via de KPN WiFi Hotspots. De pas kost de werkgever 75 euro per werknemer per jaar.

Werknemers in Utrecht, die wonen buiten bovengenoemde gemeenten kunnen in januari 2009 de Utrecht Bereikbaar Plus-pas krijgen. Met de Plus-pas kan gebruik gemaakt worden van de Utrecht Bereikbaar–pas, aangevuld met streekvervoer en de NS-treinen tussen Amsterdam en Utrecht.

Daarnaast zijn er speciaal aangelegde P+R locaties langs de snelwegen in een ruime cirkel rond Utrecht, vanwaar bussen rijden naar de Utrechtse bedrijventerreinen. De Plus-pas kost de werkgever 250 euro per werknemer per jaar.

Wegwijs A2 biedt via de werkgever aan werknemers in de stadsregio’s Eindhoven en Den Bosch reeds een uitgebreid producten- en dienstenprogramma dat o.a. bestaat uit een shuttleroutenetwerk, P+R terreinen, WegwijsA2 leenfietsen, OV fiets en een carpooldatabasesysteem.

Het pakket is beschikbaar via de WegwijsA2 Pas. Het pakket is dynamisch en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Nu wordt het pakket dus uitgebreid met het aanbieden van de A2 Minder Hinder –jaartrajectkaart. In de toekomst komt daar nog vergaderen op afstand en wellicht bestaand openbaar vervoer in de regio’s Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch bij.

A2-weekendafsluiting
Rijkswaterstaat sluit de A2 tussen Everdingen en Deil in beide richtingen in het laatste weekend van september. Tussen vrijdag 26 september 21.00 uur en maandagochtend 29 september 05.00 uur is de autoweg in beide richtingen dicht voor alle verkeer.
Provincie:
Tag(s):