maandag, 7. april 2008 - 14:35

Grauwe ganzen afgerasterd in de Deelen

Op het boerenland rond het natuurgebied de Deelen kunnen de Grauwe ganzen met jongen straks niet meer zorgeloos rond lopen en van het heerlijke eiwitrijke gras genieten. Deze week wordt er een raster geplaatst. Een deel van de opgroeigebieden rond de Deelen is dan ontoegankelijk voor ganzenfamilies.

De verschillende soorten ganzen die in ons land broeden laten sinds enkele decennia een sterke toename zien. Zo was de van oorsprong inheemse Grauwe gans geheel uitgestorven als broedvogel, maar is nu weer overal in ons land in moerasgebieden als broedvogel aan te treffen. De vogels leveren naast veel kijkgenot bij natuurliefhebbers ook problemen op. Deze problemen liggen grotendeels in de landbouw, waar ganzen de groeiende gewassen van het veld eten. Naar aanleiding van deze problemen wordt recent sterk aangedrongen op het nemen van beperkende maatregelen.

In een overleg tussen Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurverenging de Fjûrlannen, BoerenNatuur/LTO en SOVON Vogelonderzoek Nederland ontstond in 2006 het idee om in het natuurgebied de Deelen gezamenlijk een proef te starten. Dit houdt in dat een deel van de goede opgroeigebieden op het boerenland rond het gebied ontoegankelijk gemaakt zullen worden voor ganzenfamilies. De verwachting is dat hierdoor de jongenproductie in het gebied afneemt en op termijn ook de omvang van de totale populatie.

Om het geheel te verwezenlijken zal er langs de gehele west-, noord- en oost-rand van het gebied, op de bestaande kade, een raster geplaatst worden. Het groene kunststof raster is een halve meter hoog en heeft een totale lengte van 8.900 meter. Het raster wordt dit jaar en in 2009
geplaatst van begin april tot eind juni. De financiering van de proef is mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 60.000 van het Faunafonds en € 36.500 van de provincie Fryslân.

Zie hier voor meer achtergrond informatie
Provincie:
Tag(s):