vrijdag, 23. mei 2008 - 17:17

Gravis B.V. in Urk krijgt Europees geld

Urk

In het kader van het Europees programma Flevoland heeft de provincie besloten om aan het visverwerkingsbedrijf Gravis te Urk een Europese bijdrage toe kennen van € 93.000,- ten behoeve van het project “Clustering vis-rookactiviteiten Gravis�. De provincie zelf draagt € 57.000,- bij, daarnaast heeft de gemeente Urk voor het project een bijdrage van €50.000,- beschikbaar gesteld, zodat de totale bijdrage € 200.000,- is.

Gravis is van plan de vis-rookactiviteiten van de rokerijen in Spakenburg en Urk samen te voegen op de locatie Urk aan het Amsteldiep 3. Eén van de hoofdactiviteiten van de werkmaatschappij van de Kennemervis Groep is het roken van vis, met name pelagische vissoorten (geen platvis). De grootste productgroepen zijn makreel (75%) en haring (15%).

De rokerij in Spakenburg is verouderd en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen, zowel qua procesbeheersing, efficiëntie als energiehuishouding. Rond 2000 is in Urk de tweede rokerij gebouwd, een modern bedrijf met veel ruimte en de mogelijkheid voor verdere uitbreiding.
Het doel is om in Urk een visbedrijf te creëren, dat optimaal en flexibel inspeelt op de wensen van de markt, waarbij proces- en productinnovaties leidend zijn en rekening wordt gehouden met de milieuaspecten (i.c. beperking en beheersing van afvalstromen, productverpakking, water- en luchtemissie). Om de gestelde doelen te realiseren zijn een aantal technologische en bouwkundige aanpassingen nodig.

Het project past binnen maatregel 2.9 'Versterking economisch perspectief visserijsector' van het Europees programma Flevoland. Het project draagt bij aan cluster- of ketenvorming op het terrein van de visverwerking en afzet en heeft toegevoegde waarde voor de visserijsector op Urk. De toegevoegde waarde van het project voor Urk wordt onderstreept door de gemeente Urk.

Het project wordt voor medio 2008 gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):