donderdag, 31. juli 2008 - 10:31

Grebbedijk hoeft voorlopig niet opnieuw te worden versterkt

Utrecht

Een nieuwe dijkverbetering bij de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen is voorlopig niet nodig. De Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen is hoog en sterk genoeg om het water in 2065 dat via de Nederrijn naar zee wordt afgevoerd tegen te houden.

Dat schrijft Waterschap Vallei & Eem in een brief aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mevrouw Huizinga.

In 2015 moeten alle rivierdijken voldoen aan nieuwe normen. Dan moeten Waal, Nederrijn/Lek en IJssel gezamenlijk 16.000 m3 water per seconde kunnen afvoeren. Op dit moment is dat nog 15.000 m3 per seconde. In opdracht van de rijksoverheid worden daarom dijken aangepast, uiterwaarden verdiept enz.

De Grebbedijk is in 1997 voor het laatst versterkt en verbeterd. Aanvankelijk was het de bedoeling van het rijk om de dijk voor 2015 opnieuw te verbeteren om de grotere rivierafvoer mogelijk te maken. Uit onderzoek blijkt dat dat niet nodig is. Ook als de dijk de komende 50 jaar 10 centimeter inklinkt, voldoet die nog steeds aan de afvoernorm voor 2065. De normen zijn gebaseerd op waterstanden die eens in de 1250 jaar voorkomen. Dat betekent overigens niet dat er nooit problemen met de dijk kunnen ontstaan. Wel voldoet de dijk voorlopig aan de veiligheidsnormen
Provincie:
Tag(s):