donderdag, 27. november 2008 - 10:05

Groen licht voor bouw provinciehuis

Leeuwarden

De bouw van het nieuwe provinciehuis van Fryslân kan beginnen. Provinciale Staten stemden woensdag 26 november in met het benodigde bouwbudget en gaven daarmee groen licht aan de aannemerscombinatie van Friso, BAM en Koopmans.

Het consortium deed een inschrijving voor 54 miljoen euro bouwkosten. De totale kosten voor het bouwproject bedragen 79,8 miljoen euro. Grondige analyses, uitvoerige gesprekken en constructieve vergaderingen tussen aannemers en provincie gingen vooraf aan de definitieve inschrijving die Friso c.s. op maandag 24 november bij de provincie neerlegden. De oorspronkelijke inschrijving die zij op 13 oktober deden, was voor de provincie hoog.

Al snel bleken interpretatieverschillen daar een belangrijke oorzaak voor te zijn. Het vergde enkele weken tijd en overleg tussen provincie en aannemers om die interpretatieverschillen weg te werken en varianten uit te werken om het bouwen goedkoper te maken. Uiteindelijk zagen de aannemers kans hun inschrijving bij te stellen in een bedrag dat in de huidige omstandigheden reëel is voor een dergelijk project.
Provincie:
Tag(s):