vrijdag, 18. januari 2008 - 21:01

Groen licht voor CoffeeCorners in Maastricht

Maastricht

De gemeente Maastricht heeft tijdelijke vrijstelling verleend voor de bouw van twee CoffeeCorners aan de rand van Maastricht. Een CoffeeCorner zal worden gerealiseerd aan de Oosterweg ter hoogte van de Köbbesweg, en een CoffeeCorner aan de Francois de Veyestraat.

Naar verwachting kunnen de twee CoffeeCorners in de zomer van dit jaar worden geopend. CoffeeCorner Zuid is de locatie waar drie coffeeshops uit het centrum van Maastricht worden gevestigd: de Mississippi en de Smokey (de boten aan de Wilhelminakade) en de Smurf uit de Hoogbrugstraat. CoffeeCorner Noord bestaat uit twee coffeeshops: de Coolrunning (nu Brusselsestraat) en Slow Motion (nu in de Bourgognestraat)

De genoemde coffeeshops zullen zelf zorg dragen voor de realisering van de CoffeeCorners, uiteraard in samenspraak met de klankbordgroepen die daarvoor per buurt zijn ingesteld.

Het betreft hier uitdrukkelijk tijdelijke voorzieningen, zo laat de gemeente weten. De definitieve CoffeeCorner Zuid is voorzien aan de Köbbesweg zelf, op het WZL-terrein. De tijdelijke voorziening aan de Oosterweg (ter hoogte van Köbbesweg) is voor maximaal drie jaar. De definitieve CoffeeCorner Noord is voorzien in het gebouw aan de Francois de Veyestraat 9 (voormalig gebouw KPN-distributiekantoor). De tijdelijke voorziening in de porta-cabins op de parkeerplaats is eveneens voor maximaal drie jaar voorzien.

Om deze tijdelijke CoffeeCorners mogelijk te maken hebben B&W op 18 oktober 2007 de procedure gestart voor een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan. Binnen deze procedure was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Uiteraard krijgen alle indieners een gemotiveerde reactie op hun zienswijze. Uiteindelijk hebben B&W geen omstandigheden gezien die tot een heroverweging hebben geleid van het voornemen tot het verlenen van de tijdelijke vrijstelling.

De procedure van de CoffeeCorner West (Brusselseweg) wacht nog op de verwerving van de plek voor de definitieve vestiging.

In totaal zal Maastricht drie CoffeeCorners krijgen: Zuid (Köbbesweg), Noord (François de Veyestraat) en West (Brusselseweg). Per CoffeeCorner zullen twee of drie coffeeshops worden geplaatst, afkomstig uit het centrum of woonwijken. De CoffeeCorners zijn nodig om de overlast in het centrum van de stad en woonbuurten weg te nemen.

De drie CoffeeCorners zijn gepland dichtbij de invalswegen waarlangs de klanten komen, en ver weg van woonbuurten. Omdat ze beter gecontroleerd kunnen worden en er betere voorzieningen kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld op het gebied van parkeren), is de verwachting
dat de overlast op en rond de nieuwe CoffeeCornerlocaties niet toeneemt ten opzichte van de huidige situatie.
Provincie:
Tag(s):