vrijdag, 28. maart 2008 - 12:00

Groen licht voor missie in Tjaad

Den Haag

Een meerderheid in de Tweede Kamer is donderdagmiddag akkoord gegaan met de deelname van Nederlandse militairen aan de EUFOR-missie in Tsjaad. De SP, VVD, PVV en PvdD stemden tegen de uitzending, omdat zij menen dat de krijgsmacht te zwaar wordt belast.

Minister Eimert van Middelkoop stelde dat de bijdrage “een bescheiden maar onmisbare component��? voor de missie vormt. Nederland stuurt een verkenningseenheid van zestig mariniers, die vanaf half mei maximaal tien maanden deel zal uitmaken van een Iers bataljon. In totaal gaan zo’n 3700 militairen naar het Afrikaanse land. De eenheid waartoe de Nederlandse militairen gaan behoren, heeft onder meer als taak om te zorgen voor veiligheid en stabiliteit, zodat vluchtelingen naar hun eigen gebied kunnen terugkeren. EUFOR, dat onder leiding staat van Frankrijk, biedt ook ondersteuning aan de lokale politie.

Tijdens de behandeling van het voorstel van de regering afgelopen dinsdag kenden diverse fracties nog veel zaken die om opheldering vroegen. Dat betrof onder meer de neutraliteit van EUFOR, de luchtsteun van Franse gevechtstoestellen en transportcapaciteit. Een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van vanmorgen bleek voor de meeste fracties reden om in te stemmen met het regeringsvoorstel. “Het is haalbaar en verantwoord��?, zei Martijn van Dam (PvdA). “ We zijn trots dat Nederland een relevante bijdrage kan leveren aan deze belangrijke missie.��?
Provincie:
Tag(s):