maandag, 29. september 2008 - 14:52

Groen licht voor nieuwbouw Stationsweg

Rhenen

De Rhenense Woningstichting (RWs) kan aan de slag om aan de Stationsweg in Rhenen een appartementscomplex met negen appartementen te realiseren. De Rechtbank Utrecht, sectie bestuursrecht, heeft het beroep van een aantal omwonenden aan de Stationsweg tegen de bouw van het complex en de sloop van de huidige opstallen ongegrond verklaard. Ook wees de rechtbank het verzoek om voorlopige voorziening af.


De RWs kocht het pand Stationsweg 16-18, het oude politiebureau, in 2002 en is al geruime tijd bezig op die locatie een bouwplan te realiseren. Omwonenden ageerden sinds die tijd tegen het plan. Het appartementencomplex is bedoeld voor de bouw van negen sociale huurwoningen voor senioren. In het voorjaar 2009 verwacht de RWS met de bouw te kunnen beginnen. Burgemeester en wethouders van Rhenen hadden een bouw- en sloopvergunning voor het bouwplan verleend.

De RWs en de gemeente Rhenen willen binnenkort in overleg met de omwonenden de sloop van het pand Stationsweg 16-18 bespreken. Bij dat gesprek zal ook het parkeren in het gebied worden meegenomen.
Provincie:
Tag(s):