dinsdag, 1. april 2008 - 13:44

Groen Links organiseert bijeenkomsten over verbreding A6

Almere

Op maandagavond 7 april en maandagavond 14 april organiseert Groen Links een tweetal bijeenkomsten over de verbreding van de A6.

De eerste (7 april) bijeenkomst vindt plaats in het atelier “Structuurvisie Almere 2030� en begint om 19.30 uur. Dit atelier vindt u tegenover de ingang van het gemeentehuis (voormalig CKV-gebouw). Daar is kaartmateriaal beschikbaar over de verbreding van de A6, de mogelijke consequenties en oplossingsrichtingen.

GroenLinks organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het projectbureau A6-zone. Projectleider Erik van der Kooij geeft een toelichting op de gemeentelijke plannen.

Zoals bekend is Rijkswaterstaat momenteel bezig om een Planstudie weg Schiphol-Amsterdam-Almere uit te voeren en werkt de gemeente Almere samen met RWS en 6 andere partijen alternatieven uit om te komen tot een - wat de gemeente noemt - optimale inpassing van de verbreding van de A6 in Almere.

De tweede bijeenkomst op 14 april, vindt plaats in de kantine van Camping Waterhout, Archerpad 6, 036-5470632 (te vinden voorbij wokrestaurant Atlantis bij het Oor). Deze avond begint ook om 19.30 uur.
Op deze avond houdt Paul Scheublin, projectleider aanpassing A2 in verband met de bereikbaarheid van Leidsche Rijn, een inleiding over hoe een vergelijkbare ontwikkeling in de buurt van Utrecht is opgelost. Vervolgens wordt er gediscussieerd aan de hand van een aantal dilemma’s over oplossingsrichtingen.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks moet, gegeven de beslissing om de A6 te verbreden en gegeven de geplande groei van Almere, op tamelijk korte termijn een standpunt bepalen hoe deze verbreding op de duurzaamste manier ingepast kan worden.

Voor deze bijeenkomsten nodigt GroenLinks naast natuur- en milieuorganisaties en bewonersorganisaties ook andere geïnteresseerden uit. Graag horen wij hoe men tegen de verbreding van de A6 en de daarbij optredende kansen en bedreigingen aankijkt.
Provincie:
Tag(s):