woensdag, 20. augustus 2008 - 11:53

Groene soep in vesten Goes is blauwalg

Goes

Het groene water in de vesten van Goes wordt veroorzaakt door een overmaat aan algen. Microscopisch onderzoek wijst uit dat het onder meer om potentieel toxische cyanobacteriën gaat. Dit zijn blauwalgen die giftige stoffen kunnen afscheiden.

Er is op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel raadt het waterschap af om honden te laten drinken van het water. Sommige rassen kunnen namelijk gevoelig reageren op de blauwalg. Mensen die in aanraking komen met het water (bijvoorbeeld door te vissen), worden geadviseerd normale hygiëne toe te passen, zoals het wassen van de handen.

De laatste dagen is de groene soep in zowel de Westvest (bij de Verfbron en het oude Landbouwcentrum) als de Oostvest (Steenen brug en Oostwal) gesignaleerd. De alg is altijd latent aanwezig maar komt pas tot bloei bij warme temperaturen. Er is geen risico voor het waterleven of de volksgezondheid. De eenden en vissen die er zwemmen vertonen geen afwijkend gedrag. Pas als de blauwalgen een dikke schuimlaag gaan vormen en massaal afsterven, scheiden zij toxische stoffen af. Dan zal ook de kenmerkende stank optreden.

Het weghalen van de algen is in dit stadium niet zinvol en niet mogelijk. De blauwalgen bevinden zich namelijk tussen de waterbodem en het wateroppervlak. Met het oog op de komende weers-voorspellingen, is de kans aanwezig dat de algen zich uitbreiden en in de hoeken van het water ophoopt. Dan zal het waterschap, in overleg met de gemeente Goes, de schuimlagen weghalen. Tot die tijd is het waterschap alert en worden regelmatig watermonsters onderzocht.

Het waterschap wil benadrukken dat het hier gaat om een natuurlijk verschijnsel en absoluut niets te maken heeft met lozingen of andere oorzaken. Ook al ziet het water er fysiek niet ge-zond uit, zolang er nog geen schuimlaag en stank optreedt is, is het risico op giftige stoffen in het water zeer gering.
Provincie:
Tag(s):