dinsdag, 26. februari 2008 - 18:21

Groenlinks tegen vinger-afdrukken database

Enschede

GroenLinks wil tekst en uitleg over het plan om een landelijke database te creëren, waarin de vingerafdrukken en gezichtsscans van alle Nederlanders worden opgeslagen en waarvan politie en justitie gebruik kunnen maken.

Nederland zou niet alleen daarmee voorop lopen in de Europese Unie maar zich volgens het College Bescherming Persoonsgegevens ook schuldig maken aan het schenden van de in het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) geformuleerde privacyrechten. GroenLinks vraagt zich af waarom het kabinet de privacy van álle Nederlanders ondergeschikt acht aan de opsporing van strafbare feiten en een schending van het EVRM.
Provincie:
Tag(s):