woensdag, 29. oktober 2008 - 8:39

Grondtransport plas Linderveld

Deventer

Grondbank GMG heeft in overleg met de gemeenten Deventer en Raalte, en in een eerder stadium met de plaatselijke belangengroepen Lettele, Heeten en Nieuw-Heeten, afspraken gemaakt over grondtransporten naar de plas Linderveld. De Grondbank heeft hiervoor van het Waterschap Groot Salland een vergunning gekregen. Dit heeft de gemeente Deventer bekendgemaakt.

Mogelijk start de Grondbank vanaf 5 november 2008 met de transporten. Dit is pas zeker nadat de provincie Overijssel een studie naar de milieueffecten van de verondieping heeft afgerond.
Bij het beoordelen van het transportplan is rekening gehouden met de verkeersveiligheid, overlast voor de omgeving en de extra belasting van het wegennet.

Uitvoering
Tot de zomer van 2009 is de transportroute:
aanvoer via Heeten en Nieuw-Heeten vanaf de N332 over de Spanjaardsdijk en Okkenbroekstraat-Vlessendijk;
afvoer over de Spanjaardsdijk naar de N348 (Zandbelterbrug).

Het vervolg van de transporten na de zomer van 2009 is afhankelijk van besluitvorming door de gemeente Deventer over de structurele maatregelen voor de route van het vrachtverkeer. Het college van burgemeester en wethouders bestudeert momenteel mogelijke maatregelen. Het maximale aantal vrachtwagens per aan- en afvoerroute tot die tijd is 50 per dag.

Tijdelijke inrit Bathmenseweg
Voor de transporten maakt de Grondbank gebruik van de tijdelijke inrit aan de Bathmenseweg. Deze inrit is, gezien de verkeersveiligheid, een betere oplossing dan de huidige inrit aan de Harmelinksdijk.

Definitieve oplossing
Er is een haalbaarheidsstudie gedaan naar verschillende routes voor de definitieve aanvoer. Het college neemt waarschijnlijk in november een voorlopige beslissing over de meest wenselijke route. Dit besluit wordt daarna verder uitgewerkt.

Vervolgens neemt de raad een definitief besluit. Bij het verder uitwerken van alternatieve routes overlegt de gemeente weer met belanghebbenden.

Schoonhouden transportroutes
Grondbank GMG zorgt voor het schoonhouden van de transportroutes. Als mensen klachten hebben over een smerige weg of over het niet juist rijden van de vrachtwagens dan kunnen zij contact met de Grondbank opnemen via telefoonnummer: 026 - 3531808.
Provincie:
Tag(s):