dinsdag, 16. december 2008 - 19:52

Groningen gaat wachtlijsten jeugdzorg aanpakken

Groningen

De provincie vindt dat het tijd is om nu echt schoon schip te maken met de wachtlijsten in de jeugdzorg. In het najaar hebben het Rijk en de provincie berekend dat er voor de jeugdzorg in de provincie Groningen 5 miljoen extra nodig is voor 2008 en 2009. Het aandeel van de provincie Groningen hierin bedraagt ca. 1,5 miljoen.

Gedeputeerde Staten hebben besloten dit bedrag beschikbaar te stellen. De provincie vindt dit echter nog niet voldoende. Daarom zijn er aanvullende afspraken gemaakt met jeugdzorgaanbieder Base Groep, waarbij de provincie voor 2009 1,5 ton en de Base Groep 8,5 ton extra uit eigen middelen beschikbaar stellen. Dit is met name bedoeld voor uitbreiding van ambulante zorg (hulp in de thuissituatie) en pleegzorg. Juist in deze twee sectoren is de vraag het afgelopen jaar het meest gestegen.
Provincie:
Tag(s):