woensdag, 27. februari 2008 - 14:33

Groningen mag vijf bordelen niet sluiten

Groningen

De gemeente Groningen trekt aan het kortste eind als het gaat over de sluiting van vijf bordelen in de stad. De Raad van Staten, afdeling bestuursrechtspraak, oordeelden dat het besluit van burgemeester Wallage om de panden te sluiten, onvoldoende onderbouwd is.

De burgervader besloot vorig jaar om de panden te sluiten op basis van de wet Bibob. Deze wet stelt de gemeente in staat om een exploitatie vergunning in te trekken als er gegronde informatie is van misbruik van prostituees of criminele activiteiten. Volgens de Raad van Staten is de betrouwbaarheid van de informatie van de criminele inlichtingen eenheid en een informant onbetrouwbaar.

De eigenaar van de panden spande een kortgeding aan tegen het besluit van de gemeente. Eind april oordeelde de rechtbank in Groningen ook al dat het besluit onvoldoende draagkracht had. De commissie bezwaar en beroep, die opdracht kreeg van de rechter om de zaak in heroverweging te nemen, adviseerde de burgemeester alsnog de vergunning in te trekken.
Provincie:
Tag(s):