maandag, 17. maart 2008 - 13:00

Groningen tekent energie-convenant

Groningen

Milieuwethouder Jannie Visscher heeft voor de gemeente Groningen vrijdag 14 maart het Energieconvenant Groningen 2008-2011 ndertekend.
Ook de provincie Groningen, de Gasunie, GasTerra, Essent, de Rabobank, het Waterbedrijf Groningen en Nuon hebben getekend. Deze organisaties hebben afgesproken samen te werken aan projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie.

Voor de periode 2003 tot en met 2007 bestond er ook al een Energieconvenant. Hiermee zijn ruim dertig energieprojecten uitgevoerd waaronder de energiezuinige school Gravenburg. Aan het nieuwe Energieconvenant doen vier nieuwe partners mee: het Waterbedrijf Groningen, de Rabobank, GasTerra en Essent.

Het eerste project uit het nieuwe samenwerkingsverband gaat over besparing op openbare verlichting in de Groningse gemeenten. Uit een door Nuon-dochter Dynamicom uitgevoerde scan blijkt dat tot twaalf procent besparing mogelijk is met relatief eenvoudige maatregelen. Het Energieconvenant biedt Groninger gemeenten de scan met korting aan.
Provincie:
Tag(s):