woensdag, 8. oktober 2008 - 18:09

Groningen verbetert kwaliteit water

Groningen

De provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijvest en enkele Groninger gemeenten hebben extra geld gekregen van het Rijk om de waterkwaliteit in Groningen te verbeteren. Het gaat om ongeveer € 6 miljoen voor zeven grote projecten.

De Groningse waterbeheerders hebben samen een programma met verschillende projecten ingediend bij het rijk. De projecten die een rijksbijdrage ontvangen zijn: Duurzame leefomgeving Fivelingo, Herstel oevers Oldambt, Sanering riooloverstorten Zuidlaardermeer, Inrichting moerasgebied Marumerlaagte, Waterstructuurplan Noorddijk in de stad Groningen, en Deelplan oost van de structuurvisie Meerweg (gemeente Haren). Samen met de provincie Drenthe is een rijksbijdrage ontvangen voor het project Beekherstel Runde en Ruiten Aa.

Het project in Haren bijvoorbeeld gaat om het aanleggen van een robuuste ecologische verbindingszone met een vispassage tussen het Paterswoldsemeer en de polder het Oosterland. Ook worden er recreatieve voorzieningen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.
Provincie:
Tag(s):