dinsdag, 3. juni 2008 - 9:37

Groot aantal besmette bezoekers Weurtse vogelshow

Weurt

In november 2007 brak in Weurt de papegaaienziekte uit onder bezoekers van een vogelshow. Daarop startte de GGD Regio Nijmegen in samenwerking met het UMC St. Radboud en het RIVM een onderzoek naar deze relatief grote uitbraak. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ruim een kwart van de onderzochte mensen tijdens of na de vogelshow waarschijnlijk besmet is geraakt.

In totaal deden 185 bezoekers van de vogelshow mee aan het onderzoek. Bij 156 van hen werd in het bloed gemeten of zij de papegaaienziekte hadden doorgemaakt. Bij 42 bezoekers (27%) bleek dat zij tijdens of na de vogelshow waarschijnlijk besmet zijn geraakt. Dit aantal is veel groter dan het aantal bij wie direct na de uitbraak de papegaaienziekte werd vastgesteld (12).

Sommige mensen uit de besmette groep hebben niets van de infectie gemerkt, maar ruim de helft (57%) heeft concrete klachten ondervonden, zoals koorts, koude rillingen, kortademigheid, griepachtige symptomen, nachtzweten en/of een drukkend gevoel op de borst.

Een andere bevinding uit het onderzoek is dat een aantal bezoekers een hogere kans had om de papegaaienziekte te krijgen: personen die lange tijd op de vogelshow aanwezig waren, personen die geholpen hebben bij (de voorbereiding van) de show, en personen die direct contact hadden met de vogels en/of hun verblijfsplek. Bijvoorbeeld omdat ze kooien schoon hebben gemaakt.

De vogels die geëxposeerd werden tijdens de vogelshow, zijn direct na de uitbraak onderzocht op papegaaienziekte door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). In één groep vogels is de verwekker van papegaaienziekte gevonden. Het valt niet uit te sluiten dat tijdens de show meer vogels de bacterie hebben uitgescheiden.

Papegaaienziekte is een relatief zeldzame ziekte in Nederland. Jaarlijks worden circa 30 tot 40 gevallen gemeld. Overdracht vindt plaats door inademing (via stofdeeltjes) van uitwerpselen van vogels. Mensen krijgen over het algemeen 10 -14 dagen na besmetting klachten. Symptomen van de papegaaienziekte zijn: hoge koorts, braken, diarree, hoofdpijn. De papegaaienziekte is met een antibioticumkuur goed te genezen.

Het onderzoek onder bezoekers van de vogelshow werd uitgevoerd door de GGD Regio Nijmegen in samenwerking met het UMC St. Radboud en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deelnemers aan het onderzoek moesten een uitgebreide vragenlijst invullen en twee keer bloed laten prikken met een tussenpauze van enkele weken. Via deze methode kan met grote waarschijnlijkheid aangetoond worden dat iemand recent besmet is geraakt met papegaaienziekte.
Provincie:
Tag(s):