dinsdag, 11. maart 2008 - 16:47

Groot aantal sollicitanten voor vacature burgemeester Delfzijl

Delfzijl

Sinds er gesolliciteerd kan worden naar de functie van burgemeester van Delfzijl, hebben er 21 personen gereageerd. Sinds februari 2006 heeft de gemeente Delfzijl een waarnemend-burgemeester en de Commissaris van de Koningin heeft na overleg met de fractievoorzitters van de raad, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd de vacature van burgemeester per 15 februari 2008 open te stellen.

Van de sollicitanten hebben 3 politieke voorkeur van de VVD, 9 van de PvdA en 2 van het CDA. D66 is met één sollicitant vertegenwoordigd en GroenLinks met 2. Vier van de sollicitanten hebben geen politieke voorkeur aangegeven.

Onder de sollicitanten bevindt zich 1 vrouw. 16 van de kandidaten komen voort uit het openbaar (dagelijks) bestuur.Het streven is er op gericht om op 1 september 2008 in Delfzijl een nieuwe burgemeester te verwelkomen.
Provincie:
Tag(s):