vrijdag, 31. oktober 2008 - 12:04

Groot aantal zonder werk en zonder uitkering extra aan de slag

Den Haag

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) streven ernaar om in deze kabinetsperiode 10.000 extra mensen zonder werk en zonder uitkering aan betaald werk te helpen. Daarbij wordt vooral gedacht aan mensen die moeilijk uit zichzelf aan de slag komen, zoals allochtone vrouwen. Gemeenten worden ervoor beloond als ze mensen zonder werk en uitkering aan een betaalde baan helpen.

Dat hebben minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG afgesproken. Deze 10.000 komen bovenop de bestaande afspraak dat gemeenten deze kabinetsperiode 25.000 mensen zonder uitkering en zonder werk aan een baan zouden helpen of zouden activeren.

Voor iedereen die een half jaar betaald werkt en die deze baan met behulp van de gemeente heeft gekregen, mogen gemeenten 12.000 euro uit het werkbudget uitgeven om bijvoorbeeld jongeren op weg naar werk te helpen (in plaats van alleen aan volwassenen). Daarnaast kunnen gemeenten de mensen die ze aan het werk hebben geholpen, belonen met een bonus van maximaal 2.200 euro.€

Op de landelijke Werktop die het kabinet dit najaar houdt met sociale partners en VNG wordt dit onderwerp geagendeerd. Deze Werktop vloeit voort uit afspraken die tijdens het najaarsoverleg zijn gemaakt.
Categorie:
Tag(s):