donderdag, 29. mei 2008 - 13:49

Groot onderhoud aan gistingstank zuivering Walcheren

Ritthem

Het algemeen bestuur neemt op 23 juni een besluit over het beschikbaar stellen van geld voor groot onderhoud aan de rioolwaterzuivering in Ritthem. Het gaat om een bedrag van 1,2 miljoen euro.Het betreft groot onderhoud aan de gistingstank, die zorgt voor het omzetten van slib in biogas.

Het onderhoud is nodig om de bedrijfszekerheid van het gistingsproces te garanderen. De mechanische onderdelen zijn aan vervanging toe omdat ze zowel technisch als financieel zijn afgeschreven.

Als de algemene vergadering instemt met het kredietvoorstel, starten de werkzaamheden eind 2008 en lopen door in 2009.

De gistingstank van de rioolwaterzuivering Walcheren is een wezenlijk onderdeel van de zuive-ringsinstallatie. Het afval dat overblijft na zuivering van het water, is slib. Een deel van dit slib wordt in de gistingstank omgezet in biogas en vervolgens met een gasmotor tot elektriciteit en warmte. Hiermee wordt in 75 % van het eigen energieverbruik van de zuivering voorzien.
Provincie:
Tag(s):