donderdag, 11. september 2008 - 19:23

Groot tekort aan sociale gezinswoningen

Groningen

De SP wil van het college van Burgemeester en Wethouders weten hoeveel sociale eengezinswoningen de afgelopen jaren zijn verkocht of particulier zijn verhuurd. Er is volgens SP-raadslid Eelco Eikenaar een groot tekort aan geschikte woningen voor gezinnen met een laag inkomen. Daarom wil de SP dat de woningbouwcorporaties de verkoop en particuliere verhuur van sociale eengezinswoningen sterk beperken.

Er is een tekort aan sociale gezinswoningen. Dat blijkt volgens de SP uit rapportages van de gemeente. Ook krijgt de SP berichten van gezinnen die grote moeite hebben met het vinden van een geschikte en betaalbare woning. Eikenaar: “Eengezinswoningen zijn populair maar het aanbod blijft achter. Een sociale huurwoning krijgt gemiddeld 53 reacties van woningzoekenden, voor gezinswoningen is dat bijna het dubbele: 95. Gezinnen met drie of meer kinderen krijgen sinds kort bij urgentie wel 200 in plaats van 100 punten. Dat is volgens mij geen fundamentele oplossing, het aantal sociale eengezinswoningen neemt er niet door toe. Het college heeft dit eerder zelf ook aangegeven.�

Het probleem moet volgens de SP worden opgelost door de bouw van sociale eengezinswoningen. Daarnaast is het volgens Eikenaar belangrijk dat de huidige voorraad sociale gezinswoningen niet afneemt. “Dat gebeurt nu bijvoorbeeld door het overhevelen van woningen naar de vrije sector en het in de verkoop doen daarvan. Daardoor wordt het toch al schaarse aantal sociale eengezinswoningen nog slechter bereikbaar voor gezinnen met een lager inkomen.� Deze woningen moeten volgens de SP voor alle gezinnen bereikbaar blijven. Daarom wil die partij dat de verkoop en verhuur op de particuliere woningmarkt sterk wordt beperkt. Het gemeentebestuur moet daarover met woningbouwcorporaties in overleg gaan.
Provincie:
Tag(s):