dinsdag, 8. april 2008 - 10:14

Grootschalig fraude-onderzoek in de glazen-wassersbranche

Den Haag

Onder leiding van het Functioneel Parket verricht de FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Economische Controledienst) een onderzoek naar vermoedelijke fraude met omzet-, inkomsten- en loonbelasting en het bedreigen of afpersen van pachters in de particuliere glazenwasserbranche.

In het kader van dit onderzoek zijn op 8 april 2008 een 35-tal doorzoekingen gedaan in woningen, 3 bedrijfspanden en auto’s van verdachten in de regio Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Tijdens de doorzoekingen is administratie en geld en zijn meerdere vuurwapens, munitie, meerdere henepkwekerijen en auto’s in beslag genomen. Er zijn 29 aanhoudingen verricht. De feiten zijn gepleegd in de periode van 2002 tot heden.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de particuliere glazenwasserbranche in de regio Den Haag maar ook in andere regio’s in handen is van een aantal verpachters. Deze verpachters geven slechts toestemming aan glazenwassers (pachters) om in ‘hun’ straten de ramen te zemen als een bepaald percentage van de opbrengst wordt betaald.

De pachters kunnen de aan de verpachters af te dragen gelden niet in hun boekhouding verwerken omdat dat deel vermoedelijk zwarte inkomsten zijn voor de verpachters. Hierdoor komen glazenwassers in een situatie waarin zij hun boekhouding moeten aanpassen en onjuiste aangiften omzet-. inkomsten- en loonbelasting doen.

Bij de doorzoekingen waren 200 personen van de FIOD-ECD, 20 personen van de Belastingdienst en 50 personen van de Douane betrokken. Deze werden ondersteund door 100 personen van de Politie Haaglanden.
Provincie:
Tag(s):