vrijdag, 17. oktober 2008 - 9:59

Grootschalig volwassenenonderzoek

Nijmegen

Afgelopen week ontvingen 11.000 volwassen in Nijmegen en omgeving een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek van de GGD Regio Nijmegen. Met dit onderzoek wil de GGD inzicht krijgen in de gezondheidssituatie en leefstijl van inwoners tussen 19 en 65 jaar.

Gemeenten, welzijns- en zorginstellingen gebruiken de resultaten van het onderzoek om hun beleid en activiteiten beter af te stemmen op de vragen en behoeften van volwassenen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij inwoners van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en
Wijchen. Per gemeente zijn willekeurig 1000 mensen uit het bevolkingsregister geselecteerd. Zij worden deze week via een ansichtkaart uitgenodigd om een internetenquête in te vullen met vragen over hun gezondheid, welbevinden en leefstijl. Na twee weken ontvangt iedereen die de vragen nog niet heeft ingevuld, een vragenlijst die schriftelijk ingevuld kan worden.

Invullen via internet heeft als voordeel dat de respondent direct ook een persoonlijk gezondheidsadvies krijgt en handige tips voor gezond leven. Het volwassenenonderzoek gebeurt op vrijwillige basis en de gegevens worden anoniem verwerkt.

Het onderzoek onder volwassenen is een samenwerkingsproject van zes GGD'en in Gelderland en Overijssel. De uitnodiging voor het onderzoek gaat uit naar in totaal 83.000 volwassenen. Via regelmatig onderzoek willen de GGD’en inzicht geven in de gezondheidssituatie van de bevolking in Oost-Nederland. Zo werd in 2005, ook door de GGD Regio Nijmegen, een onderzoek uitgevoerd onder ouderen en in 2007 onder jongeren. Op basis van de resultaten stellen gemeenten lokale nota’s voor gezondheidsbeleid op.

De resultaten van het volwassenenonderzoek zullen in 2009 bekend zijn.
Provincie:
Tag(s):