zaterdag, 20. december 2008 - 21:46

Grootschalige upgrading openluchttheater Diever

Diever

De gebiedscommissie Zuidwest Drenthe stelt ruim 190.000 euro beschikbaar uit het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (pMJP) voor een grootschalige en duurzame upgrading van het openluchttheater in Diever. Met de upgrading wordt het openluchttheater landschappelijk beter ingepast, kan het structureel in stand worden gehouden en wordt het minder onderhoudsgevoelig.

Het openluchttheater in Diever heeft een nationale uitstraling en trekt jaarlijks circa 20.000 bezoekers naar de voorstellingen. Daarnaast heeft het theater een sociaal-maatschappelijke functie in de regio. Wekelijks komen er bewoners voor onderhoudswerkzaamheden, maken van decors en ontwerpen van kostuums. Het theater heeft daarmee een belangrijke bindende functie. Bovendien is het jeugdtoneel veelbelovend en kan de uitbreiding een stimulans geven.

De upgrading van het openluchttheater bestaat onder meer uit het plaatsen van nieuwe comfortabeler banken van duurzaam Drents hout. Ook de capaciteit aan zitplaatsen wordt vergroot. Vanuit een nieuwe techniektoren kan voor optimaal licht en geluid gezorgd worden en ook de bekabeling voor de elektriciteitsvoorzieningen wordt gerealiseerd. Tot slot wordt ook het toiletgebouw aangepast aan de normen van deze tijd en vindt een uitbreiding van het verenigingsgebouw plaats.

De totale kosten van het project zijn ruim 600.000 euro. Naast de bijdragen uit het pMJP levert de gemeente Westerveld een bijdrage van 100.000 euro en draagt de toneelvereniging zelf een substantieel deel van de kosten, namelijk 375.000 euro.
Provincie:
Tag(s):