woensdag, 14. mei 2008 - 10:04

Grootste aandeel jongeren met bijstand in Groningse gemeenten

Den Haag

Eind 2007 hadden de Groningse gemeenten Reiderland, Pekela en Veendam het hoogste aandeel jongeren met bijstand. Ook in Heerlen woonden naar verhouding veel jongeren met een bijstandsuitkering. In de genoemde gemeenten was meer dan 4,5 procent van de jongeren afhankelijk van de bijstand. Dat is drie keer zo hoog als gemiddeld in Nederland, waar 1,5 procent van de jongeren bijstand ontving. Het gaat dan om ruim 26 duizend personen.

De gemeenten met het hoogste aandeel bijstandsafhankelijke jongeren zijn vooral in de provincies Groningen, Drenthe en Limburg te vinden. Van de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners herbergt Rotterdam de meeste bijstandsjongeren. In die stad was 3,9 procent van de jongeren afhankelijk van de bijstand. Ook in absolute zin heeft Rotterdam de meeste bijstandsjongeren, ruim 3 duizend. Ter vergelijking, in Reiderland ging het om 30 jongeren met bijstand.

Van de autochtone jongeren had 0,9 procent een bijstandsuitkering. Onder niet-westers allochtone jongeren was dit bijna vijf keer zo veel, namelijk 4,4 procent. Gemeenten met een hoog aandeel niet-westers allochtone jongeren in de bijstand zijn overal in Nederland te vinden en niet alleen in de grote steden.

Van alle jongeren die eind 2007 een bijstandsuitkering hadden, ontving ruim een vijfde deze uitkering al minstens drie jaar. In de steden Ede, Amsterdam, Arnhem en Zwolle lagen deze percentages beduidend hoger. Van de 140 jongeren met een bijstand in Ede, ontving bijna een derde deze uitkering al drie jaar of langer.
Provincie:
Tag(s):