vrijdag, 23. mei 2008 - 16:50

Grootste transportcontrole ooit regio IJsselland

Staphorst

Gisteren, donderdag 22 mei van 7.30 uur tot 15.00 uur, heeft de grootste transportcontrole plaatsgevonden die ooit in de politieregio IJsselland is gehouden. De controle richtte zich naast verkeerstechnische aspecten ook op het transport van afvalstoffen, grond en gevaarlijke stoffen. Verminderen van risico’s en het vergroten van de veiligheid in Overijssel is het doel van deze actie. Dit heeft de provincie bekendgemaakt.

Bij Raalte, Hardenberg en Staphorst waren vaste controle punten. Daarnaast voerden 9 auto’s van de opsporingsdiensten mobiele controles uit. Het Korps Landelijke PolitieDiensten heeft de controles vanuit de lucht begeleid. Aan de actie deden 120 personen mee.

Opvallend zijn de controleresultaten voor het vervoer van grond en het transport van gevaarlijke stoffen over de daarvoor aangewezen wegen. Voor beide onderdelen zijn nauwelijks overtredingen geconstateerd.

Dit was niet het geval voor de afvaltransporten en de overige voertuigen zoals personenwagens, eventueel met aanhangwagens, en bestelbusjes. In totaal zijn 218 vrachtwagens gecontroleerd en 300 overige voertuigen zoals personenwagens en bestelbusjes.

Behalve deze overtredingen zijn 800 automobilisten bekeurd voor te hard rijden. De transportcontrole was een initiatief van provincie Overijssel en Politie IJsselland en is een onderdeel van de bestuursovereenkomst ‘Samenwerking milieuhandhaving Overijssel’.

Hierin hebben de gemeenten, provincie, waterschappen, politie, Functioneel Parket en rijksinspecties afspraken gemaakt om de handhavingssamenwerking te verbeteren. Het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg Overijssel is initiatiefnemer en eindverantwoordelijke voor de bestuursovereenkomst.
Provincie:
Tag(s):