dinsdag, 25. maart 2008 - 14:59

Grote actie voor schone lozingen

Achtkarspelen

Achtkarspelen begint dit najaar met de aanleg van minizuiveringsinstallaties in het buitengebied van de gemeente. Hierdoor wordt het huishoudelijk afvalwater straks maar liefst voor 85 procent gezuiverd voordat het in een sloot of in de bodem wordt geloosd. Nu gebeurt dat in veel gevallen niet of voor slechts twintig procent op de 904 percelen waar het om gaat. De minizuiveringsinstallaties worden in samenwerking met de bewoners van de percelen aangelegd.

De landelijke wetgeving geeft aan dat het sinds enkele jaren niet meer is toegestaan om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Voor het buitengebied in de gemeente Achtkarspelen geldt dat de meeste aanwezige beerputten of septictanks niet meer volstaan.

Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar groen licht gegeven om een project te starten om de zogenaamde IBA (Individuele Behandeling Afvalwater)-systemen klasse 2 in het buitengebied aan te leggen. Met dit systeem wordt een hoog milieurendement gehaald tegenover relatief lage kosten. Een aansluiting op het gemeentelijke riool brengt te hoge kosten met zich mee.
Provincie:
Tag(s):