dinsdag, 27. mei 2008 - 15:02

Grote belangstelling voor berging Mosquito-bommenwerper

Jacobswoude

Maandagavond 26 mei vond de eerste informatiebijeenkomst plaats over de berging van een Engelse Mosquito-bommenwerper die in 1944 neerstortte in een weiland in Woubrugge. Niet alleen een groot aantal bewoners, maar ook eigenaren van tuindersbedrijven uit de directe omgeving van de wraklocatie aan de Virulystraat waren hierbij aanwezig. Dit heeft de gemeente Jacobswoude laten weten.

Uit onderzoek is gebleken dat er een reële kans is dat er nog bommen onder de grond liggen. Is dat inderdaad het geval, dan zullen alle inwoners in een straal van maximaal 1130 meter rondom de wraklocatie voor de berging van de explosieven geëvacueerd moeten worden. In het bewuste gebied staan 322 woningen.

De berging is gepland in dit najaar vermoedelijk in oktober maar zeker op een zondag. Het demonteren van de bommen zal vier uur in beslag nemen wanneer er zich geen onvoorziene problemen voordoen.

Schervengevarenzone
Bij het demonteren van explosieven worden door TNO geadviseerde schervengevarenzones gehanteerd. De zone is het gebied rond de ligplaats van een explosief waar bij een eventuele explosie een reële mogelijkheid bestaat dat men door scherven van het explosief of door puin wordt getroffen.

De schervengevarenzone is vastgesteld op 1130 meter. Door een beschermingsconstructie van containers rondom de ligplaats te bouwen, kan men de schervengevarenzone terugbrengen tot 250 meter. De beschermingconstructie vangt grotendeels scherven en andere delen én het geluid op bij een explosie.

Voorbereidende werkzaamheden
Om de explosieven te kunnen bergen, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Omdat de wraklocatie in een waterrijk gebied ligt, is onderzoek gedaan naar de bodemsamenstelling en de watervoerende lagen. Hieruit blijkt dat een damwandconstructie en bemaling nodig zijn. Voor de bemaling is een vergunning nodig van de provincie Zuid-Holland. Hierover wordt op dit moment druk overleg gevoerd.

Berging
Bij de berging gaat het om vier verschillende restanten: het vliegtuigwrak, de explosieven en boordmunitie, eventuele stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen van de bemanning en radioactieve materialen.

De algemene en dagelijkse leiding op de bergingslocatie is in handen van de Stafofficier Vliegtuigberging van het Logistiek Centrum Woensdrecht, kapitein ing. P.J. Petersen. De stafofficier roept indien nodig de ondersteuning in van de regionale hulpdiensten.

De berging bestaat uit het zorgvuldig afgraven van de grond wat naar verwachting circa vier weken zal gaan duren en vervolgens het veiligstellen van de explosieven.

Planning
De planning is momenteel afhankelijk van de bemalingsvergunning. De voorbereidende werkzaamheden zullen op hun vroegst eind augustus 2008 starten. De datum voor een eventuele evacuatie zal door burgemeester Wiebosch-Steeman zo snel mogelijk worden vastgesteld.

Website
Om alle betrokkenen en geïnteresseerden goed op de hoogte te houden van - en te betrekken bij - de berging, heeft de gemeente vanaf 27 mei een website geopend over de berging: www.jacobswoude-bergingmosquito.nl.

Tevens is vanaf die datum een informatielijn beschikbaar, die met name bedoeld is voor inwoners en andere geïnteresseerden die niet beschikken over internet: tel: 0646-218161 (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur).
Provincie:
Tag(s):