donderdag, 11. december 2008 - 21:30

Grote opknapbeurt voor Drentse knapzakroutes

Regio

De succesvolle Drentse Knapzakroutes hebben in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het plattelandstoerisme. Na ruim 20 jaar hebben zij hun eigentijdse karakter echter verloren. Daarom hebben Stichting Het Drentse Landschap (HDL) en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) besloten de Knapzakroutes te moderniseren, zodat de wandelroutes kunnen worden behouden voor de toekomst. De provincie Drenthe subsidieert in het kader van het provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk gebied (pMJP) 230.000 euro van de totale kosten.

De typisch Drentse Knapzakroutes vormen een belangrijk wandelproduct in de provincie. De routes lopen door het Drentse landschap en ontsluiten een groot aantal kleine dorpen. In totaal heeft BOKD 60 routes gerealiseerd samen met de bevolking van de betreffende Drentse dorpen. Inmiddels zijn al 20 routes gemoderniseerd, de overige 40 volgen nu.

De modernisering van de Knapzakroutes bestaat onder meer uit het aanpassen van de routebeschrijvingen. Deze worden gebruiksvriendelijker gemaakt en laten de wandelaar kijken naar archeologie, geschiedenis, geografie, ecologie, bebouwing en samenleving. Veel voorkomende informatie wordt gebundeld in een knapzak-ABC. Verder worden de kaarten gedigitaliseerd en zijn er afspraken gemaakt met horeca- en recreatieondernemers in Drenthe, die de Knapzakroutes in hun verkooppakket willen opnemen. De minder populaire routes, Kamp Westerbork en de Kano Knapzakroute, maken plaats voor twee nieuwe routes in Oosterhesselen en Veenhuizen.

Met de modernisering van de Knapzakroutes vindt een kwaliteitsverbetering van het wandelnetwerk plaats en wordt de betrokkenheid vanuit de bevolking vergroot door vrijwilligers de routes te laten controleren. Hiermee kan Drenthe zijn positie als wandelprovincie versterken.

De totale kosten bedragen 400.000 euro. De provincie Drenthe subsidieert 230.000 euro, waarvan 40.000 euro uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied en 190.000 uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma. De overige kosten worden gedekt door HDL, gemeenten, een uitgever, Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen en Regiopark Assen-Groningen.
Provincie:
Tag(s):