vrijdag, 21. maart 2008 - 10:04

Grote rampenoefening in Veiligheidsregio Kennemerland

Haarlem

Donderdagavond hebben de hulpverleningsdiensten politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland een rampenoefening gehouden waar volgens het scenario een vliegtuig dat boven Haarlem vloog een motor verloor en daarna in een woonwijk neerstortte.

Rond 21.30 uur kwam er in de meldkamer het bericht binnen dat een vliegtuig een motor had verloren. De motor kwam neer op een bedrijf aan de A.Hofmanweg op het industrieterrein Waarder- en Veerpolder in Haarlem en veroorzaakte daar een grote brand. Het vliegtuig zelf crashte vervolgens in de Transvaalbuurt in Haarlem ter hoogte van de Pieter Maritzstraat.

Ambulances, brandweer- en politie-auto’s die met gillende sirenes en zwaailicht uitrukken, waren niet te zien. Het waren namelijk niet de operationele diensten die oefenden, maar de gemeentebestuurders en leidinggevenden van de hulpdiensten. Wel was er enige activiteit van de hulpverleners zichtbaar.

De oefening was een verrassing voor de hulpverleners en hun bestuurders; de exacte datum is tot het laatste moment geheim gehouden. Men wist alleen dat er in maart 2008 geoefend zou worden.

Over de plaats van de nagespeelde ramp was van tevoren alleen bekend dat de oefening in de gemeente Velsen, Heemskerk, Haarlemmermeer of Haarlem zou plaatsvinden. In het echt weten de hulpverleningsdiensten natuurlijk ook niet van tevoren wanneer en waar zich een ramp voordoet.

De oefening wordt georganiseerd door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (OOV), een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Belangrijk is dat de veiligheidsregio’s goed zijn voorbereid op eventuele rampen in de breedste zin van het woord. De Inspectie OOV bekijkt daarom of de hulpverleningsdiensten en gemeenten van alle Veiligheidsregio’s in Nederland een ramp het hoofd kunnen bieden.

In de Veiligheidsregio Kennemerland heeft de Inspectie OOV, in het kader van de Territoriale Congruentie, al in 2006 en 2007 gekeken hoe het met de plannen van de regio staat. Op basis van de uitkomsten heeft de regio waar nodig verbeteringen doorgevoerd. Het naspelen van een echte ramp is bedoeld om te kijken of deze plannen in de praktijk ook echt werken.

Direct na de oefening was nog niet bekend zijn hoe de regio heeft gefunctioneerd. De gegevens moeten eerst worden verzameld en geanalyseerd. De Inspectie OOV verwacht het rapport in de eerste helft 2008 af te ronden.
Provincie:
Tag(s):