zaterdag, 16. februari 2008 - 18:31

Grote realistische bosbrand in Westerveld.

Westerveld

Op zaterdag 16 februari heeft Brandweer Westerveld, in samenwerking met de politie en de terreinopzichters van Staatsbosbeheer een grote brandweeroefening gehouden in de omgeving van Wateren, boswachterij Drents-Friese Wold. Door de oefening samen te houden, kon niet alleen worden geoefend in het bestrijden van natuurbranden, maar ook in de samenwerking, afstemming en onderlinge communicatie.

Voor de brandweer is realistisch oefenen noodzakelijk. In goed overleg met de provincie wordt ieder jaar een geschikte locatie gezocht voor een natuurbrand-oefening. Afhankelijk van onder andere het gebied en de omgeving wordt er gebrand óf wordt een brand nagebootst met rooktonnen gevuld met stro.

De oefening bij Wateren op 16 februari is gehouden in een heidegebied, waarin teveel zogenaamde pijpestrootjes groeiden. Door deze strootjes verstikt de heide maar kan deze ook moeilijk worden begraasd. Het mes sneed dus aan twee kanten: de brandweer kon grootschalig en realistisch oefenen en het afbranden was ook een goede beheersmaatregel voor het terrein.

Uiteraard werd de veiligheid voor gebied en mensen tijdens de actie niet in gevaar gebracht.
Provincie:
Tag(s):