maandag, 11. februari 2008 - 14:48

Grote toename reizigers Openbaar Vervoer

Het aantal reizigers in het Openbaar Vervoer is in het derde kwartaal van 2007 (juli t/m september) aanzienlijk gestegen ( van 4,25 miljoen in 2006 naar 4,97miljoen in 2007). Dat blijkt uit de kwartaalrapportage Openbaar Vervoer voor het derde kwartaal van 2007. Vooral in Noord en Zuidwest Fryslân is de toename van het aantal reizigers opvallend hoog ( 41,8%). Deze toename wordt volgens Connexxion veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal busritten met 47% ten opzichte van de voorgaande periode en door het succes van de dalkaartjes, zoals het eurokaartje. Vooral in de vakantiemaanden juli en augustus was er een flinke toename van reizigers ten opzichte van het voorgaande jaar.

In het derde kwartaal van 2007 was het aantal klachten nog aan de hoge kant, maar lager dan in het tweede kwartaal. De oorzaak ligt bij de instroom van de nieuwe Frysker bussen in de zomervakantie van 2007. In het begin deden zich veel afstemmingsproblemen voor bij de inzet van de kleine Frysker op lijnen en tijdstippen waarop deze te weinig capaciteit boden om alle reizigers te vervoeren. Connexxion heeft naar aanleiding hiervan onder meer een tiental extra grote bussen in laten stromen om deze knelpunten op te lossen.

Het percentage treinen dat op tijd aankomt, is lager dan in het derde kwartaal van 2006. Vooral op het traject Leeuwarden-Harlingen Haven komen veel treinen te laat aan. Het gaat dan om vertragingen in de categorie ‘meer dan 5 minuten’. Er is weinig speling in de dienstregeling. Als een trein onderweg vertraging oploopt is het moeilijk deze weer in te halen.

In de kwartaalrapportage komen cijfers naar voren over het aantal reizigers in bus en trein, rituitval en punctualiteit. De gegevens worden vergeleken met gegevens van het betreffende kwartaal in het voorgaande jaar om seizoensinvloeden te voorkomen. Het kwartaalboekje met de cijfers uit het derde kwartaal van 2007 is te vinden via de website www.fryslân.nl/ov. Daar zullen binnenkort ook de cijfers uit het vierde kwartaal van 2007 worden gepubliceerd. Naast de kwartaalrapportages wordt er gewerkt aan een jaarrapportage 2007 die in maart/april 2008 gereed zal zijn.
Provincie:
Tag(s):