vrijdag, 28. maart 2008 - 20:51

Grote verkeerscontrole op Drentse wegen

Regio

Donderdag is er een grootscheepse verkeerscontrole gehouden op de trajecten A28, N33 en N34. Er werd toezicht gehouden op het verkeersgedrag van de weggebruikers. Dit is een regelmatig terugkerende actie omdat op de genoemde wegen veel verkeersslachtoffers zijn te betreuren.

Gebleken is dat veel van de ongevallen het gevolg zijn van menselijk falen en bewust of onbewust verkeerd gedrag. Er wordt toezichtgehouden door vaste radarsnelheidsposten en een videosurveillancedienst. Naast opvallende voertuigen worden ook onopvallende voertuigen ingezet.

Verschillende automobilisten zijn op hun verkeersgedrag aangesproken. Daarbij ging het onder ander om het niet dragen van de gordel, bumperkleven, bellen keren op de auto weg, uit stekende lading.

In totaal zijn op de N34 2865 bestuurders gecontroleerd op snelheid, daarvan hebben 85 een bekeuring gekregen voor het overtreden van de maximum snelheid.

Op de A28 zijn 7868 passanten gecontroleerd daarvan krijgen 429 een proces-verbaal. De hoogst gemeten snelheid is 215 Km/uur.
Provincie:
Tag(s):